Skip to main content
Forskningens Døgn 2024

Forskningskanonen

Vi har inviteret tre ph.d.-studerende til at holde oplæg om deres projekter og resten står klar ved en poster session, der på inspirerende vis fortæller deres forskningshistorier .

Aktivitetstype: Foredrag
Dato: 28. april
Tid: Kl. 13-15
Sted: U101 på Alsion

 

Program

  • Kl. 13-14: Ph.d.-foredrag:

Brugerdreven innovation: Det relationelle spændingsfelt som innovationsmotor, v. Frederik Gottlieb

Frederik laver forskning indenfor design og innovation, særligt med fokus på små nystartede virksomheder samt nye initiativer, som opstår på tværs af organisationer. Han har særligt fokus på, hvordan innovation opstår i samspillet mellem mennesker med forskellige interesser. Frederiks forskningsmetode er overvejende autoetnografisk; en tilgang hvori forskeren går i dybden med sine egne erfaringer fra en dyb involvering i selve forskningskonteksten. Oplægget vil omhandle 3 forskellige cases, som på hver sin måde belyser, hvordan en refleksion over egen praksis kan bidrage til forskning indenfor innovationsbegrebet.

Grænseoverskridende samarbejde om innovation, v. Rannveig Hjaltadóttir

Forskningsprojektet undersøger hvilke faktorer, der påvirker virksomheders valg af samarbejdspartnere i forbindelse med innovationsprojekter. I den forbindelse undersøger projektet, hvordan landegrænsen mellem Danmark og Tyskland påvirker valgene, og i hvor høj grad grænsen udgør en barriere for innovationssamarbejde mellem virksomheder i grænselandet. Projektet er en del af INTERREG 4A projektet Emerging Attractions.

Hvordan kan robotter anvendes i fremmedsprogsundervisningen?, v. Lars Christian Jensen

Små sociale robotter vinder indpas i undervisningen både i udlandet, men i høj grad også i danske folkeskoler, hvor de ofte bliver introduceret som en tutor til eleverne. Man sætter altså eleverne i en situation, hvor de igennem interaktion skal modtage viden fra robotten. Dog tyder det på i nylige undersøgelser fra udlandet, at elever kan forbedre deres evner til at skrive og til at lære nye ord ved selv at påtage sig tutorrollen og undervise robotten.

I projektet undersøges det, hvordan en robot kan gøres mere engagerende – og derved gøres til et bedre undervisningsværktøj bl.a. ved at have elever til at undervise en robot.  Det undersøges også, hvilke andre faktorer i robottens adfærd der kan påvirkes for at fastholde elevers interesse i at interagere med robotten.

I oplægget vil Lars komme ind på hvilke teoretiske overvejelser, der ligger til grund for projektet, og han vil give et indblik i, hvad der kræves af en robot, for at den kan blive et godt undervisningsværktøj.

  • Kl. 14-15: Poster Session – alle ph.d.-projekter


Sidst opdateret: 15.03.2023