Skip to main content
Forskningens Døgn 2024

Forskningens Døgn i Esbjerg

Torsdag den 23. april kl. 20:00.

På Huset Esbjerg arrangeres Pecha Kucha, hvor flere forskellige personer fra de videregående uddannelser i Esbjerg vil holde oplæg, fra SDU vil der være følgende:

Maritim Forskning i Sikkerhed og Sundhed  v/Lulu Hjarnø
Esbjerg har siden 1992 haft et Maritimt Forskningscenter som leverer forskning og dokumentation, der kan bidrage til at optimere arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed indenfor Det blå Danmark. Dette oplæg søger at give en introduktion til centeret og dets forskningsprojekter.

Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi med dette indlæg: Professor Niels Vestergaard, Klima og økonomi

Fredag den 24. april kl. 08:30 – 14:00.

På UC Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø holdes samlet arrangement. SDU har følgende stand:

Syddansk Universitet

Hvordan kan vi bedst fremme menneskers sundhed og sikkerhed – til vands såvel som til lands?
Det spørgsmål såvel som nedenstående, vil forskerne på Institut for Sundhedstjenesteforskning sætte fokus på i deres stand – og du inviteres samtidig til at teste din viden med ” Tip en 13’er indenfor sundhed”. 

Hvordan får vi sunde søfolk og nul ulykker?

Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS) forsker i sundhed og sikkerhed til søs med særlig fokus på arbejdsmiljøet i den danske handelsflåde, fiskeriet og offshore branchen. Men hvordan påvirker sundhedstilbud søfolks livsstil og helbred? Hvordan forebygges muskelskeletlidelser blandt fiskere? og hvordan forebygger man ulykker på arbejdspladser til søs?

Hvordan sikrer vi en ’sund’ planlægning der virker?

Et andet projekt i Forskningsenheden for Sundhedsfremme er REPOPA projektet, der forsker i, hvordan sundhed kan sikres flest muligt. Vi har fx masser af viden om de sunde effekter af fysisk aktivitet og også, hvordan vi øger aktivitetsniveauet i befolkningen, men desværre bliver denne viden ikke brugt, når der skal laves politikker.

Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi bedst muligt udnytte den viden vi har om fysisk aktivitet til at lave bedre politikker og initiativer til gavn for alle?

Hvordan slipper vi for dårligt hjerte?

Hjertekarsygdomme er en af de væsentligste årsager til for tidlig død i Danmark. Hvordan kan vi forebygge hjerte-karlidelser? Hvad kan den enkelte gøre? Og hvordan kan man støtte med behandling? Dette er blot nogle af de spørgsmål som Tromoseforskerne har fokus på.

Sidst opdateret: 15.03.2023