Skip to main content
Forskningens Døgn 2024

Åbent Hus på Marinbiologisk Forskningscenter

 

Forskningstræning af gråsæler

Antallet af gråsæler er i fremgang i Danmark. Da der kun er meget begrænset viden om deres sanser, arbejder vi på Marinbiologisk Forskningscenter på at teste deres hørelse i luft og under vand. Se med når disse imponerende dyr vises frem og trænes.

Sputnik – træning af guldfisk

Kom og se hvordan træning af guldfisk kan lade sig gøre, og hvad man kan bruge dette til. Formålet med træningen af guldfisken er at finde ud af hvorvidt en guldfisk hørelse kan blive påvirket af menneskeskabt støj i vandet, og derved se om denne støj vender op og ned på fiskens hverdag.

Forskning på havets bund

Dyk med under overfladen og se live-billeder fra en sunken færge. Hør forskerens fortællinger om en dagligdag 19 meters dybde. Projektet har til formål at undersøge udviklingen af liv på færgen, samt at skabe øget interesse for havet omkring Danmark.

Forskningstræning af skarver

Ingen ved, hvordan havfugle hører under vand, og da der vi mennesker skaber mere og mere støj i de marine områder, arbejder vi på at biddrage med data om skarvens hørelse i luft og under vand. Kom og se de sjove fugle blive trænet til høretest.

Menneskers hørelse under vand

Hvor godt kan mennesker høre lyde under vand i forhold til for eksempel sælerne og skarvene? Se med når vi tester undervandshørelsen hos mennesker og sammenligner disse med marine dyr.

Aktivitetstype: Åbent Hus
Tid: Lørdag d. 29. april 2017,  kl. 10-14
Sted: Kerteminde, Marinbiologisk Forskningscenter

 


Sidst opdateret: 15.03.2023