Skip to main content
Forskningens Døgn 2024

I denne film kan du møde lektor Annette Aagaard Thuesen.

Ved Center for Landdistriktsforskning ved SDU-Esbjerg arbejder forskerne på at formidle resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse med alle lokalråd, borgerforeninger, bydelsråd m.m. i Danmark. De har bl.a. undersøgt, i hvilket omfang foreningerne har oplevet nedlæggelser eller -forringelser af den offentlige og private service i deres lokalområder – både i byerne og på landet. De har også set på, i hvilken grad lokalområderne selv har engageret sig i oprettelse af service og institutioner for at råde bod på forringelserne.
Event
Video
Målgruppe
Mest for voksne
Medvirkende
Lektor Annette Aagaard Thuesen