Skip to main content
Uge 2 2024

Stor forskel i kommunernes sundhedsfremmende og forebyggende tilbud

Ny rapport viser, at der er stor variation i hvilke sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, der udbydes til borgerne.

Om man bor i en stor eller lille kommune, land- eller bykommune, og om der er mange unge eller ældre i kommunen. Dét har alt sammen betydning for hvilke sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, man som borger kan få.   

Ny rapport viser, at kommunernes størrelse, geografi og demografi har stor betydning for, hvilke tilbud de udbyder, samt hvordan de har valgt at organisere deres sundhedsfremmende og forebyggende indsatser under Sundhedslovens §119, stk. 2.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den bygger på spørgeskemabesvarelser fra landets kommuner samt uddybende interviews med sundhedschefer og sundhedskonsulenter fra 15 af disse.

”Kommunerne prioriterer meget forskelligt. Nogle prioriterer at udbyde borgerrettede tilbud såsom stresshåndtering eller rygestopkurser, andre vægter i stedet at skabe sundhedsfremmende rammer såsom gode cykelstier og grønne områder eller prioriterer sundhedstilbud til patienter og kronikere. Dét betyder, at der er stor forskel på tilbuddene fra kommune til kommune,” forklarer Calina Leonhardt, videnskabelig assistent og en af rapportens forfattere. 

At der er stor forskel, hænger sammen med, at der i dag ikke er mange krav til, hvad kommunerne skal udbyde og prioritere, forklarer Calina Leonhardt:

”Alle de kommuner, vi har talt med, giver udtryk for, at lovgivningen er en gummiparagraf med meget få retningslinjer. Det giver kommunerne frihed til at skræddersy indsatser til deres borgeres sundhedsudfordringer. Til gengæld er ulempen, at der kan opstå stor ulighed, og at de muligheder, som borgerne har, afhænger af, hvilken kommune de bor i.” 

Tilbyder ryge- og nikotinstop

Selvom der er stor variation i antal og typen af sundhedsfremmende tilbud, er der visse områder, der generelt har høj prioritet i alle kommuner. Det er især tilbud inden for ryge- og nikotinstop.

Derudover er mental sundhed et voksende fokusområde i kommunerne.

Flere af de interviewede repræsentanter fra kommunerne forklarer, at mental sundhed er i fokus, da der både nationalt og i deres kommune er betydelig mistrivsel blandt borgerne, og at de oplever et politisk pres for at udvikle særligt digitale tilbud inden for mental sundhed. 

Ønsker mere samarbejde

Rapporten viser også, at sundhedsforvaltningerne ønsker et større og mere effektivt samarbejde med social- og beskæftigelsesområdet.

”Mange kommuner har erfaret, at der opstår dubletter af tilbud på henholdsvis sundheds- og social- og beskæftigelsesområdet, som kunne være koordineret eller slået sammen. Derfor giver de også udtryk for, at de bør kommunikere mere på tværs af forvaltninger for bedre at kunne hjælpe borgerne og øge effektiviteten,” siger Calina Leonhardt.  

Statens Institut for Folkesundhed har løbende monitoreret kommunernes arbejde med sundhedsfremme og -forebyggelsestilbud siden 2013. 

Kontakt: Videnskabelig assistent Calina Leonhardt, tlf.: 6550 1968, e-mail: cleo@sdu.dk, og forskningsleder Christina Bjørk Petersen, tlf.: 6550 7746, e-mail: chrb@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Få et hurtigt overblik

Hovedpunkter

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 10.01.2024