Skip to main content

Statens Institut for Folkesundhed tilvejebringer viden, hvis mål er at skabe de bedst mulige betingelser for, at danskerne kan leve et sundt og godt liv. Det sker dels gennem forskning i sundhed og sygdom på højeste internationale niveau og dels gennem myndighedsbetjening, der sikrer et afgørende fundament af den nyeste viden under politiske beslutningsprocesser.

SIF genererer gennem monitorering forskning i metoder og ikke mindst samarbejde med og i det omgivende samfund og tæt på praksis, en uundværlig viden, dels om danskernes sundhedstilstand og sygdomme – og om, hvordan disse kan forbedres for den enkelte, og dels om, hvilke strukturelle indsatser i samfundet der skaber de bedste betingelser for befolkningens sundhed og livskvalitet i praksis.


Sidst opdateret: 01.08.2023