Skip to main content

Centret for Folkesundhed i Grønland hører under Statens Institut for Folkesundhed (SIF), som er et dansk forskningsinstitut, der beskæftiger sig med forskning inden for folkesundhedsvidenskab, interventioner og sundhedsfremme. Siden januar 2007 har SIF hørt under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Centret, som har afdelinger i både Nuuk og København, har siden midten af 1990’erne forsket i sundhed og sygelighed i Grønland på baggrund af centerets landsdækkende befolkningsundersøgelser. Undersøgelserne gennemføres hvert 4.-6. år blandt de 15-94-årige på et mandat fra Grønlands Selvstyre. Disse undersøgelser har gjort det muligt for Grønland at udvikle i alt tre folkesundhedsprogrammer på baggrund af et veldokumenteret grundlag, hvor især forebyggelse af rygning, overvægt og et skadeligt forbrug af alkohol har været på dagsordenen.

Centret arbejder tæt sammen med både Selvstyret og de grønlandske kommuner for at sikre kulturelt relevante løsninger på de store sundhedsudfordringer. Især i de seneste år har centeret indgået i strategiske partnerskaber på både internationalt, nationalt og kommunalt niveau for at fremme en mere dialogbaseret sundhedsforskning, der tager udgangspunkt i styrker og grundlæggende værdier i den grønlandske kultur, når sundhedsfremmende tiltag og interventioner skal udvikles.

På baggrund af det tætte samarbejde med både Selvstyret og kommunerne har centret medvirket til at sikre, at de strategier og tiltag, som bliver indført på sundhedsområdet, også bliver dokumenteret og evalueret med henblik på at sikre en forbedring af sundhedstilstanden og styrke trivsel og velvære i befolkningen.

Centrets placering i Nuuk er desuden afgørende for, at vi medvirker til at opbygge forskningskapacitet ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), hvor vi bidrager med undervisning, vejledning og ph.d.-kurser i tæt samarbejde med andre forskere ved universitetet. 

Rapporter

Find her

Projekter

Find her

Find en forsker

Grønland

Kontakt

Klik her

Sidst opdateret: 21.06.2024