Skip to main content

Grønland har på kort tid undergået gennemgribende forandringer fra fangersamfund til moderne industri- og videnssamfund. Det har sat sine spor i sundhedstilstanden.

De store folkesundhedsudfordringer omfatter en stigende overvægt i befolkningen, en øget forekomst af livsstilssygdomme, såsom diabetes og hjertekarsygdomme, og en voksenbefolkning, hvor over halvdelen fortsat ryger dagligt.

Blandt børn og unge er svære opvækstvilkår udbredte. Det indvirker på især den mentale sundhedstilstand for resten af livet, og forekomsten af selvmordsadfærd og selvmord er fortsat høj.

SIFs forskning i den grønlandske befolknings sundhed er samlet i Center for folkesundhed i Grønland.

Centret forsker i sundhed og sygelighed på baggrund af landsdækkende befolkningsundersøgelser blandt voksne grønlændere. Befolkningsundersøgelserne gennemføres på et mandat fra Grønlands Selvstyre og har til formål at sikre en solid monitorering af sundhedstilstanden.

Centrets kerneopgaver er:

  • at monitorere folkesundheden i Grønland i relation til det grønlandske folkesundhedsprogram ’Inuuneritta II’.
  • at generere ny forskningsbaseret viden, som kan medvirke til at forbedre den generelle sundhedstilstand i Grønland.
  • at gennemføre landsdækkende befolkningsundersøgelser.
  • at levere forskningsbaseret rådgivning til Grønlands Selvstyre, herunder evalueringer, udredningsopgaver og udvikling af lokale sundhedsfremmeprojekter.

Der er afdelinger af centret i København og i Nuuk. 

Rapporter

Find her

Projekter

Find her

Find en forsker

Grønland

Sidst opdateret: 07.07.2021