Skip to main content

SUSY Udsat 2012

30-12-2012

Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2012 og udviklingen siden 2007. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU for Rådet for Socialt Udsatte. Undersøgelsen beskriver socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel og forhold af betydning herfor, fx levekår, sundhedsadfærd og brug af sundhedsvæsenet.

Alkoholmisbrugere, sindslidende, hjemløse, stofmisbrugere og fattige har markant dårligere sundhed, sygelighed og trivsel end befolkningen som helhed.

Trykte eksemplarer af rapporten fås ved henvendelse til:
Rådet for Socialt Udsatte, www.udsatte.dk

 

Forfattere: Pia Vivian Pedersen, Maria Holst, Michael Davidsen, Knud Juel