Skip to main content

SUSY UDSAT 2022

07-06-2023

Begrebet social udsathed dækker over mange forskellige typer af livssituationer og relaterer sig til begreber som social sårbarhed, social udstødelse og social eksklusion. Overordnet set kan social udsathed forstås som en ophobning af ofte flere samtidige sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, såsom hjemløshed, rusmiddelbrug, fattigdom og psykisk lidelse, som øger den enkeltes risiko for at blive ekskluderet fra centrale samfundsområder som uddannelsessystemet, boligmarkedet, arbejdsmarkedet og fra sociale aktiviteter og fællesskaber.

Formålet med undersøgelsen er at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte mennesker i Danmark i 2022, at sammenligne status med den øvrige danske befolkning samt at undersøge udviklingen i socialt udsatte menneskers sundhed, sygelighed og trivsel fra 2007 til 2022.

Forfattere: Freja Ekstrøm Nilou, Nanna Bjørnbak Christoffersen, Sofie Rossen Møller, Marie Borring Klitgaard, Pia Vivian Pedersen, Michael Davidsen, Ola Ekholm og Nanna Gram Ahlmark