Skip to main content

Hi Five - Trivsel og hygiejne

  • Projektleder: Anette Johansen

Formål

Mange danske folkeskoler er nedslidte, og blandt andet toiletforholdene har været udsat for stor kritik. Mange toiletter er i stykker og beskidte, og der mangler ofte både sæbe og toiletpapir. Konsekvenserne for danske elevers helbred og trivsel er ukendte. Studier fra skoler i Sverige og USA har vist, at lignende forhold giver eleverne flere infektioner og får eleverne til at undgå at bruge toiletterne, hvilket kan medføre forstoppelse, inkontinens og urinvejsinfektioner.

Størstedelen af elevers sygefravær fra skolen skyldes akutte infektionssygdomme som for eksempel forkølelse og andre øvre luftvejsinfektioner. Sygdomsfraværet rammer bredt og er næsten ens for de forskellige klassetrin. Danske og udenlandske studier har vist, at elevers sygefravær kan reduceres med 20-25 % ved at indføre undervisning i korrekt håndvask og obligatorisk håndvask.

Projekt Hi Five undersøgte, hvorvidt pædagogiske indsatser samt forbedringer af rengøringsstandarden og hygiejnen på skoletoiletterne kan føre til lavere sygelighed og bedre trivsel blandt elever og lærere i folkeskolen. Projektets effektmålinger er udviklet således, at de umiddelbart kan anvendes som en del af skolernes lovfastsatte miljøvurdering.

Projektperiode

Projektet blev afsluttet i 2017.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af TrygFonden.

Ph.d.-projekt

Akut infektionssygelighed blandt skolebørn: Effekt af en hygiejnefremmende intervention

Læs mere

Sidst opdateret: 19.10.2023