Målinger i Hi Five

Da Hi Five er et forskningsprojekt, blev der ydet en stor indsats for at følge projektet ude på folkeskolerne og identificere, hvordan sygdomsmønstre blandt elever og undervisere blev påvirket af interventionen. Der er derfor mange målinger, der blevet gennemført i forbindelse med projektet.

Nedenfor ses en oversigt over de målinger, der bliver foretaget før, under og efter projekt Hi Five.

Elektronisk elevspørgeskema

Elever fra 0.-8. klasse skulle svare individuelt på et elektronisk spørgeskema to gange i løbet af projektet – en gang i begyndelsen af 2012 og en gang året efter i begyndelsen af 2013. Det tog en undervisningstime at udfylde spørgeskemaet, som fokuserede på elevers håndvaskevaner og brug af toiletterne i skoletiden. Eleverne i de små klasser fik spørgsmålene læst op via computeren.

Sms-målinger

Undervisere og forældre besvarede ugentligt sms'er for at registrere sygdom og sygefravær fra skolen. Vi undersøgte, om sygdomsmønstrene ændrede sig afhængigt af de indsatser, projektet ydede på de forskellige skoler.

Mms-billeder

Under projektet opfordredes udvalgte elever i perioder til at tage billeder af skoletoiletterne med deres mobiltelefoner og sende dem til projektet. Billederne indgik som observationsmateriale og dokumenterede forholdene på toiletterne.

Gruppesamtaler med undervisere og elever

Vi var interesserede i at høre, hvordan elever og undervisere taler om hygiejne og trivsel (ting og forhold, der forhindrer eller opbygger god hygiejne). Vi afholdte derfor små gruppediskussioner, når vi besøgte skolerne.

Måling af bakterier på elevernes hænder

Bakteriefloraen på tilfældigt udvalgte elevers hænder blev løbende målt under projekt Hi Five. Målingen skete på følgende måde og blev udføres af en Hi Five-medarbejder under et besøg på skolen:

  1. Eleven stak hånden ned i en plastikpose med sterilt vand. Posen blev holdt tæt til armen lige over håndleddet, hvorefter posen med hånden nede i blev rystet let i 30 sekunder.
  2. Efter de 30 sekunder blev hånden taget op og tørt.

Testen medførte ikke gener eller risiko for bivirkninger hos eleverne. Poserne med vand blev bragt til laboratoriet på Rigshospitalet i København, hvor de blev analyseret.

Sygdomsfremkaldende bakterier blev identificeret og testet for deres følsomhed overfor antibiotika, som er den medicin, de bekæmpes med. På den måde kunne vi kortlægge, hvor mange og hvilke bakterier der fandtes på elevernes hænder. Vi kunne derudover finde ud af, om bakterierne kunne bekæmpes med antibiotika, eller om de var resistente.

Måling af bakterier på skoletoiletterne

Når vi besøgte skolerne, tog vi prøver forskellige steder på skoletoiletterne for at finde ud af, hvilke bakterier der var derude. Prøverne blev sendttilbage til Rigshospitalet, hvor de blev analyseret.