Hi Five - Trivsel og hygiejne

Formål og målgruppe

Formålet med projekt Hi Five var at udvikle, implementere og evaluere indsatser for at reducere elevers sygelighed samt øge deres trivsel og forbedre det fysiske undervisningsmiljø på folkeskoler. Der har særligt været fokus på toiletforhold og håndhygiejne. Projektet omfattede alle elevårgange på de medvirkende skoler, mens evalueringerne vil er foretaget på udvalgte årgange.

Interventionen

Indsatsen omfattede tre forskellige delelementer: a) En undervisningsindsats i klasserne, b) Obligatorisk daglig håndvask før frokost, og c) Ekstra daglig soignering af skoletoiletterne.

Design

Interventionen omfattede 43 folkeskoler i hele landet. Skolerne indgik enten som interventions- eller sammenligningsskoler. På samtlige skoler blev der blive udarbejdet en kortlægning af skolens undervisingsmiljø med fokus på toiletterne samt elevernes sygelighed. Kortlægningen kunne indgå som en del af skolens lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.

Effektmåling og evaluering

Effekten af indsatsen vil blev vurderet på baggrund af før- og eftermålinger af blandt andet elevernes sygelighed og trivsel. Der er desuden foretaget en sammenligning af interventions- og sammenligningsskolerne. Indsatserne er vurderet løbende for på længere sigt at kunne vurdere effektiviteten af indsatserne – både praktisk og økonomisk. Eleverne blev, blandt andet ved hjælp af elektroniske medier som sms og mms,  inddraget i en løbende afrapportering af forholdene på deres skoler.

Tidsplan

Projektets overordnede milepæle:

2010: Indsatsen udvikles og forberedes.
2011: Kommuner og folkeskoler udvælges og basismålinger påbegyndes.
2012: Basismålinger fortsættes og indsatserne påbegyndes. Eftermålinger påbegyndes umiddelbart efter afslutningen af indsatsen.
2013-2016: Eftermålinger afsluttes og afrapporteres.
2017: Projektet afrapporteres.