Skip to main content

Hi Five - Trivsel og hygiejne

Skolepersonalet på de 28 indsatsskoler i Hi Five har som en del af projektet arbejdet med mikroorganismer, smitteveje, korrekt håndvask og brug af skoletoiletter i forskellige fag med elever på 0.-9. klassetrin i skoleåret 2012/2013. 

Skolerne fik udleveret et undervisningsmateriale bestående af en lærervejledning, et elevhæfte med opgaver, klistermærker med instruktion om korrekt håndvask, glimmerolie/Glitterbug-creme og en UV-lampe. Undervisningsmaterialet er rettet mod henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. 

Materialet til indskolingen er sammensat af dele fra et materiale, der oprindeligt er udarbejdet af den engelske hygiejneorganisation ”Infection Control Nurses Association” og af dele, der er udviklet af projekt Hi Five. Materialet til mellemtrinnet og udskolingen er sammensat af dele fra undervisningsmaterialet E-Bug og af dele, der er udviklet af projekt Hi Five. 

Undervisningsmaterialet er effekt- og procesevalueret. 

En del af materialet til indskolingen kan på grund af ophavsrettigheder ikke gøres tilgængeligt, men de dele af materialet, der er udviklet af projektgruppen, kan findes nedenfor sammen med materialet til mellemtrinnet og udskolingen:

Materiale til indskolingen

Lærevejledning til indskolingen 
Læremateriale til indskolingen, lektion 3 & 4 om håndvask
Læremateriale til indskolingen, lektion 5 om skoletoiletter
Hi Five månedsskema

Materiale til mellemtrinnet 

Elevhæfte til mellemtrinnet
Læremateriale til mellemtrinnet

Materiale til udskolingen 

Læremateriale til udskolingen 
Dilemmakopier til elever i udskolingen 
Elevskema til toiletobservationer til udskolingen

Sidst opdateret: 29.05.2018