Skip to main content

En go' Bgym'

Overgangen til gymnasiet er præget af store forandringer i unges liv. Når de unge starter på en ungdomsuddannelse, skal de etablere nye relationer og vænne sig til et mere selvstændigt læringsmiljø end det, de har været vant til fra folkeskolen. Overgangsperioden er således karakteriseret ved et betydningsfuldt socialt skifte, hvor alle elever skal danne nye venskaber og tilpasse sig nye strukturer. Den nye tilværelse kan være både spændende, forvirrende og utryg og kan medvirke til savn af fællesskab og meningsfulde, tætte relationer.

Med hjælp fra 119 danske gymnasier gennemførte Statens Institut for Folkesundhed i 2014 den hidtil største undersøgelse af danske gymnasieelevers sundhed, helbred og trivsel  Ungdomsprofilen 2014. Undersøgelsen viste, at størstedelen af danske gymnasieelever har det godt. Der er imidlertid også en betydelig andel af de unge, der ikke trives, og som mangler energi i hverdagen. Mange af de unge er stressede og får ikke sovet nok. De får ikke spist regelmæssigt, de bevæger sig for lidt og savner stærke fællesskaber. 

Projektperiode

Projektet blev påbegyndt i 2014 og afsluttes i 2020. 

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af TrygFonden og Nordea-Fonden.

 
Interventionen

Læs mere

Fra forskning til praksis

Læs mere

Publikationer

Læs mere

Sidst opdateret: 19.10.2023