Skip to main content

Ungdomsprofilen 2014

02-12-2015

Ungdomsprofilen 2014 er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser i Danmark. I alt har 75.096 unge deltaget, heraf 70.546 gymnasieelever, inklusive HF, og 4.550 erhvervsskoleelever.

Undersøgelsens fund er i rapporten opdelt i følgende overordnede temaer:

  • Sundhedsadfærd
  • Fysisk helbred
  • Mental sundhed
  • Skoleliv
  • Sociale relationer

I ungdomsårene sker der mange forandringer – både fysiske, psykiske og sociale. Disse forandringer er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenlivet. For at kunne forebygge usunde vaner og fremme sunde vaner blandt unge er det vigtigt at have viden om deres nuværende sundhedsadfærd, helbred og trivsel. Den eksisterende viden på området er dog yderst begrænset. Ungdomsprofilen 2014 bidrager derfor til ny og vigtig viden, og med godt 75.000 deltagende elever er undersøgelsen den største af sin art i Danmark.

 

Forfattere: Pernille Bendtsen, Stine Schou Mikkelsen, Janne S. Tolstrup