Skip to main content

Fra forskning til praksis

Denne side indeholder materialer og inspiration til, hvordan man i praksis kan arbejde med stress, søvn, fællesskab, bevægelse samt mad og måltider på ungdomsuddannelser.

Inspirationskataloget indeholder 16 tiltag, der har til formål at skabe rammer på skolen, der fremmer elevernes trivsel og støtter dem i at leve sundt. Kataloget henvender sig især til ledelse, elevråd, lærere, studievejledere og kantinemedarbejdere.

Undervisningsmaterialet er målrettet førsteårselever og er tilrettelagt, så det opfylder udvalgte læringsmål i fagene dansk, samfundsfag, naturvidenskabeligt grundforløb, idræt og et tværfagligt projektforløb i samfundsfag og idræt.

I videoen ’Forebyggelse af stress blandt gymnasieelever’ fortæller en af forskerne bag projektet om erfaringerne med tiltagene målrettet forebyggelse af stress. 

Young & Active indeholder en implementeringsguide og materialer til et workshopforløb, hvor eleverne inspireres til at igangsætte aktiviteter på skolen, der fremmer fællesskab og bevægelse, samt en video hvor en af forskerne bag projektet fortæller om erfaringerne med worksshop-forløbene.

Inspirationskatalog

Download

Undervisningsmateriale

Download

Forebyggelse af stress blandt gymnasieelever

Se video

Young & Active

Læs mere

Inspiration til sundere kantiner

Læs mere

Sidst opdateret: 19.10.2023