Skip to main content

Publikationer

Videnskabelige artikler

Artikel om betydningen af bevægelse i unges hverdagsliv

The meaning of movement in the everyday lives of Danish high-school students: a phenomenological study exploring existential well-being as ‘dwelling-mobility'. Wehner S.K. et al. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 2020, 1-19.

  

Artikel om design og evaluering af en go’ Bgym’-indsatsen

Study Protocol of the Healthy High School Study: A School-Based Intervention to Improve Well-Being Among High School Students in Denmark. Bonnesen C.T. et al. BMC Public Health, 2020;20(1):95.


Artikel om implementering af tiltag målrettet forebyggelse af stress

Implementation of Initiatives to Prevent Student Stress: Process Evaluation Findings from the Healthy High School StudyBonnesen C.T. et al. Health Education Research, 2020;1;35(3):195-215.

 

Rapporter

Sundere kantiner på gymnasier. Duus K.S. et al. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 2019.

 

Anden kommunikation

Ugens tal om betydningen af bevægelse i unges hverdagsliv

Unge bruger bevægelse til at leve sundt - og til at få en pauseAf Stine Kjær Wehner.


Ugens tal om koncentrationsbesvær i gymnasiet

Gymnasiepiger har svært ved at koncentrere sig i skolenAf Rikke Krølner & Camilla Thørring Bonnesen.

 

Ph.d.-afhandlinger

Camilla Thørring Bonnesen. Design, implementation and evaluation of stress preventive initiatives in the Danish Healthy High School study. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 2019.

 

Kandidatspecialer

Amanda Weber. Sociodemografiske faktorer og oplevede barrierer associeret med fysisk inaktivitet blandt danske gymnasieelever: Et tværsnitsstudie. 2019

Mia Buhl Povlsen og Mathilde Laborne Dencker Hansen. Hvordan fremmes gymnasieelevers søvnvaner? En multifacetteret analyse af en go’ Bgym’. 2019.

Andreas Jørgensen. Implementeringens fremmer og barrierer af bevægelsesinitiativer i gymnasieskolen. 
Et mixed-method multicase studie af Young & Active. 2018.

Ida Egede. Figurationer i gymnasierne – en procesevaluering af interventionsprojektet Young & Active. 2018.

Mads Jørgensen. Aktiver pauser: en undersøgelse af gymnasieelevers meningsdannelse. 2017.

Stine Øien Hansen. En kvalitativ undersøgelse af kontekstuelle faktorer betydning for implementeringen af en forebyggelsesintervention mod stress på det almene gymnasium. 2016.


Bachelorprojekter

Sofie Binou Nielsen. Sammenhængen mellem selvoplevet stress og søvnmængde blandt gymnasieelever. 2020. 

Sidst opdateret: 19.10.2023