Skip to main content

en go' Bgym'

Formål og målgruppe

Formålet med en go' Bgym' var at udvikle, implementere og evaluere en indsats, der skulle fremme trivsel i gymnasiet. Målgruppen var elever, der gik i 1.g og på 1.hf i skoleåret 2016/2017.

 

Indsatselementer

Bgym'-indsatsen blev udviklet ved brug af Intervention Mapping-protokollen, som er et anerkendt planlægningsværktøj til systematisk udvikling af teori-og evidensbaseret sundhedsfremmende indsatser. Indsatsen baserede sig således på den stærkeste tilgængelige videnskabelige litteratur, sundhedsadfærdsteorier og vores egne kvalitative og kvantitative studier på gymnasier. Indsatsen skulle virke på elevernes trivsel gennem fire indsatselementer, som var designet til at reducere forekomsten af stress, fremme stærke fællesskaber samt fremme regelmæssige bevægelses-, måltids- og søvnvaner. 

 
1) Young & Active: Ung-til-ung innovationsworkshop, aktivitetspulje og lokale foreninger

I august/september 2016 afholdtes ung-til-ung innovationsworkshops blandt 1.g-eleverne på alle indsatsgymnasierne. Workshoppen blev faciliteret af universitetsstuderende, der var specialiseret i idégenerering og innovation inden for idræt og sundhed. Gennem leg, bevægelse og kreativitet inspirerede de studerende eleverne til at iværksætte og deltage i aktiviteter, der skulle fremme fællesskab, trivsel og bevægelse skræddersyet til gymnasiet og lokalområdet. I forlængelse af workshoppen havde eleverne i samarbejde med elevrådet og eventuelle lokale foreninger mulighed for at søge op til 40.000 kr. til at realisere de idéer, der udsprang af workshoppen. De to efterfølgende skoleår skulle eleverne selv prøve kræfter med at gennemføre innovationsworkshop for 1.g-eleverne.

 
2) Undervisningsforløb i 1.g

I samarbejde med gymnasielærere udviklede vi et undervisningsmateriale, der skulle fremme trivsel blandt eleverne på første år ved at sætte fokus på personlige, sociale og samfundsmæssige faktorer med betydning for stress, søvn, bevægelse og måltider. Materialet blev anvendt i skoleåret 2016/17 og tilrettelagt, så det opfyldte læringsmål i naturvidenskabeligt grundforløb, dansk, samfundsfag og idræt. Undervisningsindsatsen indeholdt også et valgfrit AT-forløb til 1.g, som involverede fagene idræt og samfundsfag. Al materialet herunder lærervejledning, øvelser, videoer og forskellige tests skulle tilgås digitalt på projektets lukkede hjemmeside.

 
3) Inspirationskatalog til sunde og støttende rammer på gymnasiet

De deltagende gymnasier fik udleveret et katalog, der skulle inspirere til at skabe sundheds- og trivselsfremmende rammer på gymnasiet. Inspirationskataloget indeholdt tiltag, der skulle reducere stress blandt eleverne og fremme bevægelse, fællesskab og regelmæssige måltider. Kataloget rummede både initiativer, alle indsatsgymnasier skulle implementere i løbet af indsatsperioden (for eksempel en sundheds- og trivselspolitik, aktivitetspauser i undervisningen, fremme af sunde måltider i kantinen) og inspiration til supplerende valgfrie tiltag. Kataloget var målrettet ledelse, elevråd, lærere, kantinepersonale og studievejledere. 

 
4) En go' Bgym'-app'en

Eleverne på indsatsgymnasierne fik i november 2016 adgang til en go’ Bgym’-app’en. App'en kunne give eleverne:

 

  • inspiration til morgenmad, sunde snacks og frokost, der giver god energi til dagen
  • fif til træning og bevægelse, der kan integreres i hverdagen
  • information om, hvordan stress kan forebygges og håndteres
  • ·viden om, hvor vigtig søvn er for deres velbefindende
  • mulighed for at deltage i konkurrencer, hvor klasserne konkurrerede mod andre klasser fra deres eget gymnasium eller mod klasser fra andre indsatsgymnasier.

Design

De 30 deltagende gymnasier blev ved lodtrækning inddelt i 15 indsatsgymnasier og 15 sammenligningsgymnasier. 

 

Evaluering

Effekten af Bgym'-indsatsen på elevernes trivsel blev vurderet på baggrund af en sammenligning mellem indsats- og sammenligningsgymnasierne. Evalueringen foregik gennem 1) internetbaserede spørgeskemaer til elever, lærere og rektorer, hvor vi indsamlede selvrapporterede svar om blandt andet elevernes trivsel, stressniveau, søvn, bevægelse og kost- og måltidsvaner samt informationer om gymnasiet og lokalområdet, 2) månedlige sms-målinger til elever med korte spørgsmål om deres stressniveau samt 3) accelerometermålinger, der objektivt målte elevernes bevægelsesmønstre. Gymnasiernes implementering af indsatsen blev monitoreret ved kvantitative og kvalitative studier. 

 

Tidsplan

Projektet forløb med følgende overordnede milepæle:

 

  • 2016: Indsatsen blev færdigudviklet , gymnasier blev udvalgt, førmåling blev gennemført og indsatsen blev påbegyndt
  • 2017: Indsatsen kørte, og første effektmåling blev registreret i slutningen af 1. g (april/maj)
  • 2018: Effekten blev registreret et år efter første effektmåling i slutningen af 2. g (april/maj) med henblik på at kunne undersøge bæredygtighed
  • 2019-2020: Afrapportering af projektet.

Sidst opdateret: 19.10.2023