en go' Bgym'

Formål og målgruppe

Formålet med en go' Bgym' er at udvikle, implementere og evaluere en indsats, der skal fremme trivsel i gymnasiet. Målgruppen er elever, der går i 1.g og på 1.hf i skoleåret 2016/2017.

Indsatselementer

Bgym'-indsatsen er udviklet ved brug af Intervention Mapping-protokollen, som er et anerkendt planlægningsværktøj til systematisk udvikling af teori-og evidensbaseret sundhedsfremmende indsatser. Indsatsen baserer sig således på den stærkeste tilgængelige videnskabelige litteratur, sundhedsadfærdsteorier og vores egne kvalitative og kvantitative studier på gymnasier. Indsatsen skal virke på elevernes trivsel gennem fire indsatselementer, som er designet til at reducere forekomsten af stress, fremme stærke fællesskaber samt fremme regelmæssige bevægelses-, måltids- og søvnvaner. 

1) Young & Active: Ung-til-ung innovationsworkshop, aktivitetspulje og lokale foreninger

I august/september 2016 har vi afholdt ung-til-ung innovationsworkshops blandt 1.g-eleverne på alle indsatsgymnasierne. Workshoppen blev afholdt af universitetsstuderende, der er specialiseret i idégenerering og innovation inden for idræt og sundhed. Gennem leg, bevægelse og kreativitet inspirerede de studerende eleverne til at iværksætte og deltage i aktiviteter, der fremmer fællesskab, trivsel og bevægelse skræddersyet til gymnasiet og lokalområdet. I forlængelse af workshoppen vil eleverne i samarbejde med elevrådet og eventuelle lokale foreninger have mulighed for at søge op til 40.000 kr. til at realisere de idéer, der udsprang af workshoppen. De to efterfølgende skoleår skal eleverne selv prøve kræfter med at gennemføre innovationsworkshop for de kommende 1.g-elever.

2) Undervisningsforløb i 1.g

I samarbejde med gymnasielærere har vi udviklet et undervisningsmateriale, der skal fremme trivsel blandt eleverne på første år ved at sætte fokus på personlige, sociale og samfundsmæssige faktorer med betydning for stress, søvn, bevægelse og måltider. Materialet skal anvendes i skoleåret 2016/17 og er tilrettelagt, så det opfylder læringsmål i naturvidenskabeligt grundforløb, dansk, samfundsfag og idræt. Undervisningsindsatsen indeholder også et valgfrit AT-forløb til 1.g, som involverer fagene idræt og samfundsfag. Al materialet herunder lærervejledning, øvelser, videoer og forskellige tests tilgås digitalt på projektets lukkede hjemmeside.

3) Inspirationskatalog til sunde og støttende rammer på gymnasiet

De deltagende gymnasier har fået udleveret et katalog, der skal inspirere til at skabe sundheds- og trivselsfremmende rammer på gymnasiet. Inspirationskataloget indeholder tiltag, der reducerer stress blandt eleverne og fremmer bevægelse, fællesskab og regelmæssige måltider. Kataloget rummer både initiativer, alle indsatsgymnasier skal implementere i løbet af indsatsperioden (for eksempel en sundheds- og trivselspolitik, aktivitetspauser i undervisningen, fremme af sunde måltider i kantinen) og inspiration til supplerende valgfrie tiltag. Kataloget er målrettet ledelse, elevråd, lærere, kantinepersonale og studievejledere. 

4) En go' Bgym'-app'en

Eleverne på indsatsgymnasierne fik i november adgang til en go’ Bgym’-app’en. App'en kan give eleverne:

  • inspiration til morgenmad, sunde snacks og frokost, der giver god energi til dagen
  • fif til træning og bevægelse, der kan integreres i hverdagen
  • information om, hvordan stress kan forebygges og håndteres
  • viden om, hvor vigtig søvn er for deres velbefindende
  • mulighed for at deltage i konkurrencer, hvor klasserne konkurrerer mod andre klasser fra deres eget gymnasium eller mod klasser fra andre indsatsgymnasier.

Design

De 30 deltagende gymnasier er ved lodtrækning blive inddelt i 15 indsatsgymnasier og 15 sammenligningsgymnasier. 

Evaluering

Effekten af Bgym'-indsatsen på elevernes trivsel vil blive vurderet på baggrund af en sammenligning mellem indsats- og sammenligningsgymnasierne. Evalueringen vil foregå gennem 1) internetbaserede spørgeskemaer til elever, lærere og rektorer, hvor vi indsamler selvrapporterede svar om blandt andet elevernes trivsel, stressniveau, søvn, bevægelse og kost- og måltidsvaner samt informationer om gymnasiet og lokalområdet, 2) månedlige sms-målinger til elever med korte spørgsmål om deres stressniveau samt 3) accelerometermålinger, der objektivt måler elevernes bevægelsesmønstre. Gymnasiernes implementering af indsatsen bliver monitoreret ved kvantitaitve og kvalitative studier. 

Tidsplan

Projektet forløber med følgende overordnede milepæle:

  • 2016: Indsatsen færdigudvikles og forberedes, gymnasier udvælges, førmåling gennemføres og indsatsen påbegyndes
  • 2017: Indsatsen kører, og første effektmåling registreres i slutningen af 1. g (april/maj)
  • 2018: Effekten registreres et år efter første effektmåling i slutningen af 2. g (april/maj) med henblik på at undersøge bæredygtighed
  • 2019: Projektet afrapporteres.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies