Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Årsberetning

Årsberetning 2023: Nye tider

Leder af Center for Landdistriktsforskning Egon Noe ser tilbage på ’året, der gik’ i centret.

Af Egon Noe, , 14-12-2023

2023 er på mange måder et år, der har varslet nye tider, både for landdistrikterne og hos Center for Landdistriktsforskning.

Det er et år, hvor landdistrikterne har fået stadig stigende opmærksomhed i den offentlige debat og på de politiske dagsordener. Og et år, hvor vi har diskuteret emner som forholdet mellem land og by, den grønne omstilling, ulighed i sundhed, landsbyplanlægning, livskvalitet og bosætning.

I en tid præget af forandring og usikkerhed, men også af udvikling, nærvær og fællesskab, er spørgsmålet derfor: Hvad bringer fremtiden for de danske landdistrikter?

Hos Center for Landdistriktsforskning har vi igen i år haft mulighed for at forske i temaer som disse - og producere og formidle viden til gavn for landdistrikterne.

Fremtidens landdistrikter

Det har vi ikke mindst i kraft af de forskningsmidler, vi får gennem vores mål- og resultatplan under Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Planen finansierer to projekter, der på hver sin måde beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger, der har betydning for fremtidens landdistrikter.

Annette Aagaard Thuesen står i spidsen for projektet Kommuners strategiske landsbyplanlægning, der giver landets kommuner redskaber til at løse opgaven med landsbyplanlægning. I projektet er Kasper Friis Bavnbæk tilknyttet som ph.d.-studerende, og han har netop vundet Esbjerg Universitetspris for sin ambitiøse og kompetente forskning på området.

Tobias Gandrup står i spidsen for et projekt om lokal involvering og ejerskab i den grønne omstilling, der undersøger, hvordan vedvarende energianlæg kan forankres lokalt, så de bidrager til de danske lokalsamfund. Vi glæder os til samarbejdet med Haderslev Kommune om at udforske denne problemstilling yderligere i det nye år.

Viden på tværs af grænser

At sikre lokal involvering og ejerskab i den grønne omstilling er en afgørende problemstilling for udviklingen i yderområderne, ikke kun i Danmark, men også i Europa.

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøger Rune Bennike i projektet Frontlines of Transitions, hvad transformationen fra kul til vedvarende energi betyder for de familier og lokalsamfund, som i generationer har haft minedrift som levebrød.

Inspirationskataloger

Forskerne i Center for Landdistriktsforskning udarbejder ofte kataloger eller andet materiale, der skal inspirere dig i dit arbejde med og for landdistrikterne.

Se og download alle katalogerne her

Runes projekt viser, hvor vigtigt det er, at vi også har et internationalt sigte, og at vi deler viden på tværs af grænser. Ved at dele viden med lande og forskere omkring os, står vi på et endnu stærkere fundament.

Det er RISK-konferencen, som Barbara Fersch stod i spidsen for som forperson for Dansk Sociologiforening, et godt eksempel på. Her samledes danske og udenlandske forskere i Esbjerg for at diskutere de sociologiske perspektiver på risiko – med særlig fokus på landdistrikterne.

Et andet godt eksempel er European Society for Rural Sociology (ESRS), som Annette Aagaard Thuesen netop er blevet ny præsident for. Foreningen arbejder blandt andet med at fremme landdistriktssociologien og skabe tætte relationer mellem forskere og praktikere.

Digital sundhed, ungekultur og fødevaresikkerhed

Et international sigte er også kendetegnende for to EU-projekter, REACT og R YouCult, der begge er støttet af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.

REACT-projektet er ledet af Barbara Fersch og udviklet i samarbejde med Nordfyns Kommune og Det Syddanske EU-kontor. Projektet har til formål at skabe mere inklusion i digitale sundheds- og velfærdstjenester i landdistrikterne.

Se flere projekter

Center for Landdistriktsforskning beskæftiger sig med flere forskningsprojekter, end der er plads til at nævne i en årsberetning. Vi har derfor samlet et par links, så du kan gå på opdagelse i vores forskning.

Se vores forskningsprojekter

Se vores ph.d.-projekter

Se vores CLF-rapporter

Projektet har netop fået tilknyttet Beate Langer, der skal være med til at undersøge, hvordan frivillige kan hjælpe digitalt udsatte borgere på landet med at benytte digitale velfærdsløsninger.

Pia Heike Johansen leder R YouCult-projektet, hvor hun sammen med Christian Brink Grønnebæk og projektets øvrige partnere skal uddanne kulturarbejdere til at facilitere danske og europæiske landdistrikters ungdomskultur. Hun har desuden bidraget til en ny bog om livskvalitet på landet, der formidler resultaterne af et stort Realdania-finansieret forskningsprojekt.

Et tredje EU-projekt med internationalt udsyn er FUSILLI. I projektet undersøger Danielle Wilde og Nina Isabella Moeller sammen med de øvrige partnere, hvordan vi takler udfordringen med fødevare- og ernæringssikkerhed i by- og landområderne.

Afslutninger og begyndelser

Ligesom de forrige år byder 2023 også på både afslutninger og begyndelser. Morten Frølund forsvarede sit relevante ph.d.-projekt om kunst i landskabet og er nu tiltrådt en stilling som postdoc.

Vi har også glæden af at byde velkommen til to nye ansigter i CLF’s bestyrelse, seniorrådgiver Camilla Hjortkjær og borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen. Vi er glade for, at to så dygtige og vidende personer inden for landdistriktsområdet har sagt ja til at indtræde i centrets bestyrelse.

Samtidig siger vi tak for samarbejdet til to nuværende bestyrelsesmedlemmer, Jan Pedersen og Susanne Nors, der har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi vil gerne sige en stor tak for deres kæmpe indsats og støtte. Også tak til Susanne for at fortsætte som forperson, til bestyrelsen har konstitueret sig med de nye medlemmer.

Sammen om landdistrikterne

Nu er det så tid til at se fremad, og 2024 byder på nye tider for Center for Landdistriktsforskning.

Fra januar får vi ny organisatorisk forankring, når vi bliver en del af Institut for Statskundskab. Den nye forankring giver muligheder for synergi med områder, der ligger tæt på vores, og vi ser frem til samarbejdet med instituttets øvrige forskere – og til fortsat at levere stærk og vedkommende landdistriktsforskning i Esbjerg.

Mød centrets forskere

Center for Landdistriktsforskning har en lang række forskere tilknyttet. Hvis du mangler viden om et emne inden for landdistrikterne, så tag et kig på forskernes forskningsområder.

Mød vores forskere her

Et center er nemlig kun noget i kraft af sine relationer, og jeg ser samtidig frem til endnu et år i samarbejdets tegn. Jeg vil gerne takke alle vores eksterne samarbejdspartnere; frivillige ildsjæle, praktikere, landets kommuner og regioner, interesseorganisationer, fonde, politikere og andre forskere for et godt samarbejde i 2023.

En speciel tak skal lyde til vores engagerede og kompetente bestyrelse, der har ført os sikkert gennem 2023, og til Plan- og Landdistriktsstyrelsen for et frugtbart samarbejde.

Og til slut en tak til alle jer, der følger vores arbejde – og som sørger for, at vores viden kommer ud at leve i de danske landdistrikter. Det er, når alt kommer til alt, det allermest afgørende.

Jeg ser frem til endnu flere spændende projekter, indsatser og samarbejder i 2024.

God jul og godt nytår.

Egon Noe
Leder af Center for Landdistriktsforskning

Redaktionen afsluttet: 14.12.2023