Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Lokal involvering og ejerskab i den grønne omstilling

På tværs af landet står man overfor store udfordringer i forbindelse med at finde opbakning til etablering af vedvarende energianlæg. Borgerne føler sig ofte ikke hørt og involveret i processen omkring planlægningen af anlæggene og føler, at det eneste, de får ud af etableringen af vedvarende energianlæg, er de afledte gener. Dette skaber lokal modstand mod vedvarende energianlæg.

For at realisere den grønne omstilling er det derfor helt centralt at involvere borgerne og skabe lokalt ejerskab. Projektet ”Lokal involvering og ejerskab i den grønne omstilling” bidrager til dette ved at undersøge barrierer og muligheder i forbindelse med borgerinvolvering og lokalt ejerskab i den grønne omstilling i de danske landdistrikter, og vi anviser konkrete tilgange til at arbejde med dette i praksis.

Projektet kortlægger erfaringer fra eksisterende typer lokalt forankrede vedvarende energianlæg med særlig fokus på forskellige organisationsformer, ressource mobilisering samt de strukturelle udfordringer, engagerede borgere oplever. Disse indsigter kobles med erfaringer på området fra den internationale litteratur. Til sammen danner det grundlag for nye perspektiver på, hvordan lokal forankring af vedvarende energianlæg kan bidrage til landdistriktsudvikling.

Mød forskeren bag projektet

Det er postdoc Tobias Gandrup, der står for projektet. Mød ham i denne korte video, hvor han fortæller om sin forskning og projektet:

Tryk på YouTube-ikonet nederst i venstre hjørne for at se videoen i stort format. 

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte postdoc Tobias Gandrup på tlf. 65 50 30 81 eller togan@sam.sdu.dk.

Sidst opdateret: 03.08.2023