Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Konference

Usikre tider? Sociologikonference satte fokus på de usikkerheder, der opstår i krisetider

De senere år har været præget af usikkerhed, f.eks. i forbindelse med pandemien, klimaforandringer og den grønne omstilling. På en konference diskuterede internationale forskere problematikker og løsningsforslag.

Covid-19-pandemi. Klima- og energikrise. Krig. Vi synes at leve i en tid med uendelige kriser, der har store konsekvenser for europæiske borgere, deres hverdag og fremtid.

Sociologiske tilgange til risiko har i lang tid hævdet, at senmoderne samfund er præget af, at nye farer og risici opstår, som vi forsøger at kontrollere på nye måder. Indflydelsen af disse nye risici på vores hverdagsliv bliver utrolig klar i kontekst af kriserne, f.eks. i form af pandemipolitikker, oversvømmelser og stigende energipriser.

Derfor mødtes en række danske og udenlandske forskere til en konference på Syddansk Universitet i Esbjerg, hvor de diskuterede sociologiske perspektiver på risiko og usikkerhed med særlig fokus på landdistrikterne.

Forskning fra hele verden

Landdistrikterne har de senere år været præget af usikkerhed på flere niveauer. På landet er især klimaforandringerne særligt mærkbare, mens energiomstillingen også påvirker lokalområderne, f.eks. med opsættelsen af vindmølleparker og solcelleparker.

Andre risici i yderområderne er relateret til en stærkere polarisering mellem land og by, hvilket har ført til, at befolkningen i landdistrikterne ofte er ældre, mindre uddannede, mindre velhavende og i højere grad oplever kronisk sygdom. Derudover har befolkningen i landdistrikterne oftere vanskeligheder med at få adgang til sundheds-, social- og omsorgstjenester på grund af centraliseret infrastruktur og længere afstande.

- På konferencen brugte vi de sociologiske og tværfaglige perspektiver til at udforske risici og usikkerheder på tværs af en række områder med fokus på temaer såsom fortrolighed og tillid, sundhed og trivsel, risikostyring og sikkerhed, modstandsdygtighed og klimaforandringer.

- Vi havde speciel fokus på yderområdernes udfordringer, og vi fik samlet en del spændende oplæg om aktuel forskning fra hele verden i forhold til det, fortæller lektor Barbara Fersch, der både står i spidsen for den lokale organisationsgruppe og er forperson for Dansk Sociologiforening.

Konferencen blev afholdt som et samarbejde mellem ”Sociology of Risk and Uncertainty”-grupperne i både den Internationale og den Europæiske Sociologiforening og Dansk Sociologiforening.

Gruppebillede
Seminar
Seminar
Seminar
Redaktionen afsluttet: 14.11.2023