Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Om CLF

Center for Landdistriktsforskning er et universitetscenter ved Syddansk Universitet i Esbjerg og en anerkendt og stærk profil inden for landdistriktsforskning nationalt og internationalt. Vi samarbejder bredt med andre stærke fagmiljøer og aktører i landdistrikterne om at belyse komplekse problemstillinger, der kan give beslutningstagerne viden om, hvad det gode liv på landet er, og hvilke faktorer der har betydning for, at det kan skabes og vedligeholdes. Vores forskning er anvendelsesorienteret og skal kunne anvendes i praksis til gavn for mennesker, der bor og arbejder i landdistrikterne.

Læs mere om CLF