Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Bestyrelse

Vi byder velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer

CLF byder velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer og siger samtidig tak for samarbejdet til to nuværende.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 14-12-2023

Center for Landdistriktsforsknings bestyrelse repræsenterer forskellige interessenter inden for landdistriktsområdet og er en stærk og vigtig spiller i centrets strategiske udvikling.

I det nye år er vi derfor glade for at byde velkommen til to nye ansigter i bestyrelsen, nemlig Camilla Hjortkjær og Søren Steen Andersen.

Om CLF's bestyrelse

Bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning består af otte medlemmer, der repræsenterer forskellige interessenter inden for landdistriktsområdet.

Se bestyrelsen her

Camilla Hjortkjær ejer rådgivningsvirksomheden Hjortkjær, hvor hun bl.a. hjælper kommuner, organisationer og fonde med at udvikle strategier for levedygtige landsbyer og understøtter udviklingen af attraktive fælles rum.

Søren Steen Andersen er borgmester i Assens Kommune og sidder i en række udvalg, råd og nævn bl.a. Udvikling Fyn.

- Jeg er glad for, at to så dygtige og vidende personer inden for landdistriktsområdet har sagt ja til at indtræde i centrets bestyrelse.

- Camilla og Søren arbejder begge til daglig med de problematikker og udviklingsmuligheder, der er i de danske landdistrikter, og de er en stærk ressource at få ind i en i forvejen stærk bestyrelse, siger centerleder Egon Noe.

Tak for samarbejdet

Med indtrædelsen af Camilla Hjortkjær og Søren Steen Andersen siger centret samtidig tak for samarbejdet til to nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Jan Pedersen og Susanne Nors har begge valgt at udtræde af bestyrelsen efter en stor og passioneret indsats.

- Jeg vil gerne takke Jan for mange års arbejde for bestyrelsen og for den store støtte og indsats i den periode, hvor centret var uden finanslovsbevilling. Det er meget værdsat.

- Også en stor tak til Susanne, der som forperson har ydet en kæmpe indsats for, at CLF kommer styrket ud af de mange omvæltninger. Vi er meget taknemmelige for, at hun har indvilliget i at blive på posten, indtil bestyrelsen har konstitueret sig på ny, siger Egon Noe.

Bestyrelsen bliver konstitueret på næstkommende bestyrelsesmøde i januar.

Bestyrelsesmedlemmer
På billedet ses de to nye bestyrelsesmedlemmer, Camilla Hjortkjær og Søren Steen Andersen.
Redaktionen afsluttet: 14.12.2023