Skip to main content
Forside

Ny analyse: Cykling i Danmark

Analysen viser bl.a., at der er meget store forskelle mellem kommunerne på, hvor meget der cykles. Den viser endvidere, at mens befolkningstæthed og cykelstier har stor betydning for, hvor meget cyklen bruges til transport, er det andre forhold, som har betydning for, hvor meget cyklen bruges i fritiden til motion og rekreation.

Af Jens Høyer-Kruse, 09-02-2022

Efter gå- og vandreture er cykling den bevægelsesform, som praktiseres af flest i Danmark. 74 pct. cykler mindst én gang om året, 51 pct. cykler mindst én gang om ugen, og 21 pct. gør det næsten hver dag (mindst fem dage om ugen).

Cykel er hvermandseje i Danmark – over 80 pct. af den voksne befolkning (15 år+) har daglig adgang til en cykel. Og næsten alle kan cykle. Der er dog betydelige forskelle mellem kommunerne på, hvor meget der cykles. Samlet – dvs. både som fritidsaktivitet og som transportform – cykles der mest i de mindre ø-kommuner og i København og på Frederiksberg, mens der cykles mindst i landkommuner, som ikke ligger tæt på en større by.

Dette og meget mere kan læses i rapporten om ’Cykling i Danmark’, som er den seneste analyse og publikation fra Danmark i Bevægelse. Rapporten ser på cykling som en bevægelsesvane, der både praktiseres under transport og som en idræts- og motionsaktivitet i fritiden. I rapporten fremlægges resultater om befolkningens cyklevaner – både under transport og i fritiden, opdelt på køn, alder og socioøkonomiske grupper. Dernæst præsenteres tal for, hvor mange der cykler i hver af landets kommuner. Efterfølgende redegøres for borgernes motiver og oplevede barrierer for at cykle. Til sidst analyseres det, hvilke forhold der har betydning for cykling. Dels hvilken betydning personlige karakteristika har, og dels hvilken betydning karakteristika ved kommunen og nærmiljøet har for cykling.

Du finder rapporten her.

 

 

Redaktionen afsluttet: 08.02.2022