Skip to main content

Kontakt

Kontakt:

 

Center for Sprog og Læring
Institut for Sprog og Kommunikation
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5239 Odense M

Centerleder Teresa Cadierno, professor i andetsprogstilegnelse
Tlf.: 6550 3217
E-mail: cadierno@sdu.dk  

Vicecenterleder Laila Kjærbæk, lektor i førstesprogssprogtilegnelse
Tlf.: 6550 3083
E-mail: kjarbak@sdu.dk