Skip to main content

Forsøgs- og udviklingsprogram med sprogprøver i børnehaveklassen

Undervisningsministeriets Forsøgs- og udviklingsprogram med sprogprøver i børnehaveklassen

Målet med projektet er at give børnehaveklasserne i landets udsatte boligområder et sprogligt løft.

Sprogforskere fra Center for Sprog og Læring på Institut for Sprog og Kommunikation samt filosoffer fra Filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber på SDU er med til at udføre opgaven fra Undervisningsministeriet: "Forsøgs- og udviklingsprogram med sprogprøver i børnehaveklassen".

Det er et fælles projekt mellem SDU, UC Lillebælt, UC Absalon samt UC Syd og med Deloitte som projektledere.

Der kan læses meget mere om projektet i disse artikler:

https://www.sdu.dk/da/aktuelt/nyt_fra_sdu/sprogtest_i_0_klasse

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/sproghjaelp_til_udsatte_boligomraader.

 

Følgende personer fra SDU er tilknyttet projektet og kan kontaktes:

Lektor, ph.d. Laila Kjærbæk  (Center for Sprog og Læring; tilknyttet sprogprøver)

Lektor Caroline Schaffalitzky  (Filosofi på Institut for Kulturvidenskaber; tilknyttet sprogstimulering).

Sidst opdateret: 06.12.2018