Skip to main content
Ugens tal, uge 9

COVID-19: Hver femte har fået dårligere mental sundhed

Mistrivsel. I forhold til 2019 er det gået ned ad bakke med danskernes mentale sundhed, men der er også en mindre gruppe, der har fået det bedre. Det viser en ny undersøgelse af befolkningens trivsel, helbred og arbejdsmiljø før og under coronakrisen.

Statens Institut for Folkesundhed har spurgt de samme 5.000 danskere om deres mentale sundhed både i 2019, altså før coronakrisen, og så igen i efteråret 2020. 

Svaret er, at 21 procent har fået dårligere mental trivsel sammenlignet med 2019.

”Der er sket et stort fald i mental sundhed og en stigning i depressive symptomer. Der er mange, der trives dårligere, og som føler sig ensomme. Det gælder både mænd og kvinder og alle aldersgrupper,” siger professor Lau Caspar Thygesen, der leder undersøgelsen.

Det er dog ikke alle, der er lige hårdt ramt. Nedgangen i mental sundhed er for eksempel ikke så kraftig blandt personer med kortere uddannelser som blandt personer med længere uddannelser. 

Samtidig er der en lille gruppe på 11 procent, der helt afviger fra udviklingen. De har fået det bedre under krisen. 

”Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke er alle, der har fået det værre. Nogle har sikkert haft glæde af en anden hverdag uden den samme omgangsform og måske med færre forpligtelser,” siger Lau Caspar Thygesen.

Formålet med undersøgelsen har været at belyse konsekvenserne af krisen og dens mange restriktioner, men også at belyse, hvordan ændringer i levevilkår, såsom arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse, påvirker mentalt helbred.

Andre resultater fra undersøgelsen er:

  • 54 procent er bekymret for, at nogen, de kender, bliver syge, og 52 procent er bekymret for at smitte andre, mens 36 procent er bekymret for selv at blive syge.
  • 11 procent af de danskere, der deltog i undersøgelsen i 2020, har depressive symptomer, mens det samme gjorde sig gældende for 9 procent af deltagerne i 2019.
  • 10 procent af befolkningen har haft brug for læge, men undladt at bruge denne på grund af den særlige situation under nedlukningen af Danmark, samtidig har 11 procent undladt at gå til tandlæge, selvom der var brug for det.

Det er Velliv Foreningen, der har støttet undersøgelsen.

Webinarer om pandemiens konsekvenser

Undersøgelsens resultater belyses nærmere på en webinarrække, som Statens Institut for Folkesundhed afholder under overskriften ”Folkesundhed i en tid med corona”.

Første webinar er i morgen, den 4. marts kl. 14-15. Webinaret har især fokus på danskernes mentale sundhed. Læs mere her

Næste webinar er den 25. marts, hvor fokus især er på arbejdsmiljøet under coronakrisen. Læs mere her

Tredje webinar handler om unges mentale sundhed og sundhedsadfærd under krisen og afholdes den 14. april. Læs mere her

Kontakt:

Professor Lau Caspar Thygesen, tlf.: 6550 7771, e-mail: lct@sdu.dk, og akademisk medarbejder Sanne Pagh Møller, tlf.: 6550 7731, e-mail: sapm@sdu.dk, tlf.: Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Notat

Læs mere her

Projekt

Redaktionen afsluttet: 03.03.2021