Skip to main content

Betydningen af COVID-19-krisen og pludselig arbejdsløshed for mental sundhed i Danmark

COVID-19-pandemien havde gennemgribende betydning for alle danskeres hverdag og kan have medført bekymring og angst i den generelle befolkning. Desuden kan krisen have påvirket levekårene for mange danskere. Begge dele kan have kort- og langvarige konsekvenser for danskerne.

Formålet med projektet er at vise, hvordan COVID-19 og de kriserelaterede ændringer i levevilkår ved f.eks. arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse, påvirker mentalt helbred og desuden at identificere og beskrive særligt sårbare grupper. Begge dele skal besvare, hvordan krisen påvirker befolkningens mentale helbred og finde særligt sårbare grupper for at kunne fokusere interventioner i en eventuel fremtidig krise.

Vi vil udnytte en unik mulighed, idet vi har adgang til en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført lige før pandemien startede (september-december 2019), hvor vi har gen-interviewet deltagerne i efteråret 2020 for at vurdere COVID-19 pandemiens betydning for mental sundhed. Vi vil gen-interviewe de samme personer igen i efteråret 2021. Desuden vil vi gennemføre analyser baseret på registre.

De første resultater viser, at der er sket en nedgang i mental sundhed og en lille stigning i depressive symptomer. Desuden viser de, at en stor andel af befolkningen har været hjemsendt med lønkompensation eller har arbejdet hjemme under første bølge af COVID-19 krisen. De første resultater kan ses i notatet her på siden. Notatet beskriver befolkningens på flere områder før og under COVID-19 krisen: Bekymring for Covid-19, arbejdssituation og arbejdsmiljø, mental sundhed og sociale relationer, helbred og brug af sundhedsydelser og sundhedsadfærd.

Næste skridt i projektet er at identificere grupper, som i særlig grad har haft nedgang i mental helbred.  

De tre spørgeskemaer fra projektet kan også ses via links til højre.

Projektperiode:

August 2020 - December 2021.

Støtte:

Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Notat om Covid-19 krisen

Download notat her

Oftest stillede spørgsmål (FAQ)

Klik her

Spørgeskema 2019

Klik her

Spørgeskema 2020

Klik her

Spørgeskema 2021

Klik her

Sidst opdateret: 21.03.2023