Skip to main content

Mental sundhed og arbejde under corona

Den første oplægsholder er Lau Caspar Thygesen, som vil præsentere resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse, som belyser udviklingen i danskernes mentale sundhed før og under corona. Oplægget vil stille skarpt på udviklingen i den mentale sundhed og bekymring for smitte og arbejdsløs i forskellige brancher.

Spørgeskemaundersøgelsen omfatter besvarelser fra cirka 6.ooo danskerne, der har svaret på en række spørgsmål om deres mentale sundhed og arbejde i 2019 og igen i efteråret 2020.

Den anden oplægsholder er Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet, som har undersøgt, hvordan fem faggrupper i tre forskellige arbejdslivssituationer har oplevet corona-tiden, og hvordan den har forandret deres arbejdsliv og påvirket deres mentale sundhed: Udearbejdende (sygeplejersker og butiksansatte), hjemmearbejdende (skolelærere og ansatte i liberale erhverv) og hjemsendte (hotel- og restaurationsansatte).

Undersøgelsen bygger på interviews og korte surveys med de samme personer i henholdsvis foråret 2020, efteråret 2020 og foråret 2021.

I oplægget vil Thomas præsentere resultaterne fra de første to undersøgelser omkring den første nedlukning og gradvise genåbning samt de foreløbige resultater fra tredje undersøgelse omkring den anden nedlukning af arbejdsmarkedet.

 

 

Optaget webinar

Se her

Sidst opdateret: 18.05.2021