Skip to main content

Betydningen af covid-19 krisen for mental sundhed, helbred og arbejdsmiljø

02-03-2021

Notatet Betydningen af Covid-19 krisen for mental sundhed, helbred og arbejdsmiljø har til formål at belyse blandt andet ændringer i mental sundhed, trivsel, helbred og arbejdsmiljø fra før og under Covid-19 pandemien. Dermed opnår vi som samfund viden om de mulige konsekvenser af pande-mien og de deraf følgende nedlukninger. Dette kan bidrage til bedre muligheder for forebyggelse og håndtering af konsekvenserne ved nuværende og fremtidige kriser.

 

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Ola Ekholm og Lau Caspar Thygesen