Skip to main content
Uge 41, 2011

En stor gruppe unge føler sig tykke uden af være det

Unges vægt og kropsopfattelse

Blandt 15-årige piger siger 43 %, at de føler sig for tykke, og 23 % af de jævnaldrende drenge siger det samme. Det er langt flere end den andel, der er overvægtige, så en stor gruppe unge føler sig tykke uden at være det. Det viser tal fra den seneste Skolebørnsundersøgelse i 5., 7. og 9. klasse.

Dette misforhold mellem andelen af overvægtige og andelen, der følger sig for tykke, skyldes især at en meget stor del af de normalvægtige piger føler sig for tykke. Ikke mindre end 38 % af de 15-årige normalvægtige piger føler sig for tykke. Blandt drengene er det tilsvarende tal 17 %. Blandt 11- og 13-årige er der også en stor andel af både piger og drenge, som selv mener, at de er for tykke.

Ligeledes er der en stor andel i de samme aldersgrupper, som mener, at de bør slanke sig, ikke mindst blandt pigerne. Over 35 % af 13- og 15-årige og 26 % af 11-årige piger siger i Skolebørnsundersøgelsen, at de er på slankekur. Blandt både piger og drenge svarer 13 % at de bør tabe sig i vægt, 9 % at de bør tage på og 25 % at de prøver at tabe sig.

Procent af normal- og overvægtige 15-årige drenge og piger, som føler sig for tykke

Se flere resultater om vægt og kropsopfattelse:


Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 12.10.2011