Skip to main content

Skolebørnsundersøgelsen 2010

15-07-2011

I 2010 blev Skolebørnsundersøgelsen gennemført for 8. gang. 4.922 elever i femte, syvende og niende klasse på 73 af landets skoler har deltaget. Rapporten beskriver børn og unges:

  • sundhedsadfærd
  • symptomer og skader
  • evne til at fungere i relation til familie, skole og kammerater
  • trivsel i skolen og i de nære omgivelser

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behavior in School-aged Children (HBSC) i Verdenssundhedsorganisationen, WHO's regi. Studiet bygger på sammenlignelige undersøgelser af store repræsentative udsnit af 11-, 13- og 15-årige skoleelever med ca. fire års mellemrum i et stort antal lande. I 2010 deltog 41 lande i undersøgelsen. Derved involverer den en stor gruppe af nationale og internationale børneforskere.

Undersøgelsen er støttet af Nordea-fonden.

Se tidligere rapporter på www.HBSC.dk

 

Forfattere: Mette Rasmussen og Pernille Due (redaktører)