Skip to main content

Boligmiljø i Københavns kommune i 2021 og udviklingen siden 2000

31-01-2023

Boligmiljøet spiller en betydelig rolle for danskernes sundhed og velbefindende i hverdagen. Indeklimaet i boligen kan bidrage med betydelige miljøpåvirkninger i dagligdagen og således have stor betydning for beboernes sundhed og trivsel. Forebyggelse af sygdom og dårlig trivsel forudsætter dog, at man har kendskab til forekomsten og fordelingen af de vigtigste boligmiljøfaktorer, der påvirker indeklimaet.

Rapporten har således til formål dels at give en beskrivelse af forekomsten og fordelingen af de vigtigste indeklimaforhold i år 2021 i Københavns Kommune, dels at beskrive udviklingen siden år 2000. 

Forfattere: Stine Kloster og Annette Kjær Ersbøll