Sundhedsplejerskers bemærkninger til forældre-barn relationen i barnets første leveår

27-06-2018

Den tidlige forældre-barn relation er af stor betydning for barnets udvikling og trivsel, og en problematisk forældre-barn relation kan give kognitive, følelsesmæssige, adfærds- og relationsproblemer.Rapporten følger op på den seneste rapport fra Databasen Børns Sundhed om forældre-barn relationen blandt indskolingsbørn.

Rapporten er baseret på sundhedsplejerskers journaldata og registerdata om 20.953 børn, der er født i 2016. Børnene kommer fra 34 kommuner.

 

Forfattere: Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein, Janni Ammitzbøll og Pernille Due

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies