Skip to main content

Sundhedsplejerskers bemærkninger til forældre-barn relationen i barnets første leveår

27-06-2018

Den tidlige forældre-barn relation er af stor betydning for barnets udvikling og trivsel, og en problematisk forældre-barn relation kan give kognitive, følelsesmæssige, adfærds- og relationsproblemer.Rapporten følger op på den seneste rapport fra Databasen Børns Sundhed om forældre-barn relationen blandt indskolingsbørn.

Rapporten er baseret på sundhedsplejerskers journaldata og registerdata om 20.953 børn, der er født i 2016. Børnene kommer fra 34 kommuner.

 

Forfattere: Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein, Janni Ammitzbøll og Pernille Due