Skip to main content

Kom med til temadag den 8. april om sundhed og trivsel blandt unge på FGU

19.03.2024

På temadagen offentliggør vi resultater fra nye undersøgelser, der viser sundhedstilstanden blandt elever på den Forberedende Grunduddannelse.

Mandag den 8. april inviterer vi til temadag: Sundhed og Trivsel på FGU 2023. Det sker i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen og Sundhedsstyrelsen.

På temadagen løfter vi sløret for resultater fra tre helt nye, nationale undersøgelser med fokus på:

  • Elevernes sundhedsadfærd, helbred og trivsel.
  • Skolernes sundhedsfremmende arbejde – og hvilke sundhedstematikker der arbejdes mest med.
  • Den kommunale ungeindsats og sundhedsforvaltningens samarbejde med FGU om sundhedsfremme.

FGU henvender sig til unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

På temadagen vil en række paneldebatdeltagere give deres bud på, hvordan vi kan tolke og bruge resultaterne fra undersøgelserne i praksis.

Mød blandt andre 
FGU DANMARKKøbenhavns KommuneKøbenhavns ProfessionshøjskoleFGU VestegnenCenter for Sundt Liv og TrivselSundhedsstyrelsenDanmarks Evalueringsinstitut - EVA med flere.

Du finder hele programmet her: 
https://lnkd.in/eczA4fDp

Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med eller har interesse for sundhed og trivsel blandt FGU-elever. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

Arrangementet afholdes i lokalerne MBK, Pilestræde 61, København K

Kom med til temadag

Tilmelding