Skip to main content

Ny rapport fra Databasen Børns Sundhed giver viden om børn født i 2016.

15.08.2018

I dag offentliggøres Sundhedhedsprofilen for børn født i 2016.

Data stammer fra Databasen Børns Sundhed, som er et samarbejde mellem sundhedsplejersker fra 34 kommuner og Statens Institut for Folkesundhed.

Databasen udarbejder hvert år en overordnet Sundhedsprofil og kommunerapporter til de kommuner, der indgår i samarbejdet. Sundhedsprofilen tager udgangspunkt i sundhedsplejerskers journaler på 23.480 spædbørn, der er født i 2016.

I Sundhedsprofilen kan de 34 kommuner finde data på udvalgte indikatorer om spædbørns sundhed og udvikling i deres kommune. Det er blandt andet data om fødselsvægt, amning, motorik, trivsel og vækst.

Den enkelte kommune kan endvidere bruge profilen til at sammenligne data med de øvrige kommuner og følge med i udviklingen i de enkelte indikatorer fra år til år.

Se rapporten her