Skip to main content

Til trods for vores velfærdsstat findes der markante uligheder i sundhed, som ikke behøver at være der. Eksempelvis lever de svagest stillede i gennemsnit 10 år kortere end de økonomisk og uddannelsesmæssigt mest velfunderede. Vi ser også, at forebyggende indsatser oftest har størst effekt blandt de økonomisk og uddannelsesmæssigt mest velfunderede. SIF har erfaring med forskning i ulighed i sundhed, fagligt, emnemæssigt og metodisk. Og vi vil i de kommende år fortsætte arbejdet med at udvikle effektive forebyggelsesindsatser, der kommer de svageste til gode. Dette sker for at sikre mere lighed og balance i forhold til sundhed.

Vores målsætning

  • Vi vil bidrage til en styrket teoretisk forståelse af ulighed i sundhed for bedre at kunne forstå de bagvedliggende mekanismer.
  • Vi vil udvikle forebyggende indsatser, som bidrager til at reducere ulighed i sundhed.
  • Vi vil forske i betydningen af strukturelle samfundsforandringer for ulighed i sundhed. Vi vil bidrage til udvikling af nye og bedre målemetoder af ulighed i sundhed.
Ulighed i sundhed forskning

Læs mere om SIFs forskning af ulighed i sundhed

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023