Skip to main content

Uligheden i sundhed er stigende i Danmark, og kløften mellem de bedst og de dårligst stillede bliver større og større. Eksempelvis har de dårligst stillede større risiko for sygdomme, ligesom de lever ti år kortere end de økonomisk og uddannelsesmæssigt mest velfunderede.

 

På SIF har vi et bredt perspektiv på forskning i ulighed i sundhed.

 

Vi forsker i de sociale, socioøkonomiske, spatiale/geografiske samt kønsmæssige forskelle og i de sociale processer og mekanismer, der ligger bag uligheden, ligesom vi forsker i betydningen af ulighed i sundhed og i konsekvenserne heraf, både for den enkelte og for samfundet som helhed.

 

Derudover udvikler og udfører vi forebyggelsesindsatser, hvis mål er at reducere ulighed i sundhed.

 

Vi udvikler endvidere målemetoder for ulighed i sundhed og forsker i, om strukturelle forandringer har betydning for ulighed i sundhed.

Rapporter

Find her

Projekter

Find her

Find en forsker

Ulighed i sundhed

Strategi

Læs mere

Sidst opdateret: 20.06.2024