Skip to main content

Rygning er ubestridt den største enkeltstående risikofaktor for befolkningens sundhed. Årligt dør 13.600 på grund af tobak, og hvert år tabes 58.000 leveår blandt mænd og 38.000 leveår blandt kvinder på grund af rygning. Over de seneste fem år er der sket en stagnation i andelen af voksne rygere (17 procent ryger dagligt), og de seneste tal viser, at andelen af unge rygere er stigende. Vores beregninger viser, at der hver dag er 40 unge, der begynder at ryge. Derfor skal vi fortsat forske i, hvordan man forhindrer især unge men også resten af befolkningen i at ryge.

Vores målsætning

  • Vi vil forske i, hvordan man kan begrænse den sociale ulighed i rygning.
  • Vi vil forske i, hvordan sociale og strukturelle forhold spiller ind både på unges rygestart og på rygestop generelt i befolkningen.
  • Vi vil forske i, hvordan forebyggelsesstrategier og øvrige sundhedsfremmende tiltag virker forskelligt på forskellige målgrupper.
  • Vi vil følge tobaksmarkedet og nye tobaksprodukter, såsom e-cigaretter.

Tobak- og nikotinforbrug forskning

Læs mere om SIFs forskning af tobak- og nikotinforbrug

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023