Skip to main content

Inden for de seneste 20 år er der sket en øget belastning af børns og unges mentale sundhed. Samtidig har vi fået øget viden om betydningen af mental sundhed for sundhedsadfærd, sygdom og dagligdags funktion. Stress, angst og depression sender årligt tusindvis af danskere ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet med alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomi og livskvalitet. Mental sundhed er en forudsætning for at leve et godt liv og en beskyttende faktor for udvikling og håndtering af sygdom, social ulighed i sundhed og risikobetonet sundhedsadfærd. Derfor er der brug for mere viden om de positive aspekter af mental sundhed og om, hvordan vi beskytter og fremmer den mentale sundhed.

Vores målsætning

  • Vi vil være førende på målinger og interventioner inden for mental sundhed.
  • Vi vil forske i trivselsfremmende indsatser målrettet store befolkningsgrupper.
  • Vi vil forske i årsagsfaktorer og indsatser, der forebygger mentale helbredsproblemer målrettet risikofaktorer og risikogrupper.

Mental sundhed forskning

Læs mere om SIFs forskning af mental sundhed

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023