Skip to main content

Inden for de seneste 20 år er der sket en forværring af danskernes mentale sundhed. Blandt voksne er det i dag hver femte, som har psykiske symptomer svarende til kriterierne for én eller flere psykiske sygdomme.

Vi ved, at cirka hver tredje pige og hver femte dreng i de store skoleklasser har mindst ét psykisk symptom dagligt i form af nedtrykthed, nervøsitet eller søvnbesvær.

Samtidig ved vi, at stress, angst og depression årligt sender tusindvis af unge og voksne ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet med alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomi og livskvalitet.

SIF monitorerer udviklingen i børn, unge og voksnes mentale helbred, og forsker i sammenhængen mellem mental sundhed og konsekvenser for fysisk helbred, sociale relationer, arbejdsmarkedstilknytning og samfundsøkonomi. Vi forsker også i den sociale, kulturelle og organisatoriske kontekst, som har betydning for almen trivsel og for udvikling af mentale helbredsproblemer. Samtidig omsætter vi vores viden til trivselsfremmende interventioner på skoler og ungdomsuddannelser samt til forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og organisationer.

 

Rapporter

Find her

Projekter

Find her

Find en forsker

Mental sundhed

Strategi

Læs mere

Sidst opdateret: 04.01.2022