Skip to main content

Danskerne bliver ældre og ældre, og flere og flere får kroniske sygdomme.

I dag lider 35 procent af alle danskere over 16 år af mindst én kronisk sygdom, defineret som sygdom med en varighed af seks måneder eller længere. Blandt ældre over 75 år har hver femte mindst tre kroniske sygdomme, det vil sige multisygdom. SIF har stor erfaring med at undersøge risikofaktorer for og konsekvenser af kroniske sygdomme både hos børn og voksne. Dette arbejde fortsættes samtidig med, at vi vil skabe viden om, hvordan kronisk sygdom og multisygdom opleves og håndteres.

Viden om konsekvenser af kronisk sygdom og sundhedsfremme blandt kronisk syge er vigtig både af hensyn til den enkeltes livskvalitet og på grund af det politiske ønske om, at flere kronisk syge forbliver på arbejdsmarkedet, i skoler og ungdomsuddannelser, og om, at den store sygdomsbyrde i stigende grad håndteres uden for hospitalsregi.

Vores målsætning

  • Vi vil afdække de mekanismer og risikofaktorer, der fører til multisygdom, og undersøge, hvilke faktorer der har betydning for forløbet.
  • Vi vil afdække, hvordan patienterne oplever at have en kronisk sygdom eller flere sygdomme, og hvordan de håndterer det både i dagligdagen og i mødet med sundhedsvæsenet.
  • Vi vil være en naturlig samarbejdspartner for regioner og kommuner omkring de kroniske syge.

Forskning i kronisk sygdom

Læs mere om SIFs forskning i kronisk sygdom

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023