Skip to main content

Hver tredje dansker over 16 år lider af mindst én kronisk sygdom. Blandt ældre har hver femte mindst tre kroniske sygdomme, også kaldet multisygdom. Kronisk sygdom og særligt multisygdom udfordrer folkesundheden og har betydning for social ulighed i sundhed.

Den store sygdomsbyrde håndteres i stigende grad uden for hospitalsregi. Det er derfor vigtigt at afdække de mekanismer og risikofaktorer, der fører til multisygdom, og de faktorer, der har betydning for forløbet. Derudover er det helt afgørende at få viden om, hvordan børn og voksne oplever og håndterer kronisk sygdom og multisygdom i mødet med sundhedsvæsenet og i hverdagen.

SIF er førende i epidemiologiske og registerbaserede undersøgelser af kronisk sygdom, forebyggelsesforskning og undersøgelser, der afdækker børns og voksnes oplevelse af kronisk sygdom og håndteringen af den.

Vi forsker i mekanismer og risikofaktorer, der fører til kronisk sygdom og multisygdom, ligesom vi udvikler og udfører interventioner og forebyggelsestiltag.

Derudover har vi ansvaret for registre med fokus på sklerose, cerebral parese og hjerteområdet.  


Rapporter

Find her

Projekter

Find her

Find en forsker

Kronisk sygdom

Strategi

læs mere

Video fra webinar

Klik her

Sidst opdateret: 18.07.2023