Skip to main content

Stillesiddende adfærd og fysisk inaktivitet er, efter rygning, den mest betydende risikofaktor for folkesundheden.

Fysisk inaktivitet tilskrives cirka 6.000 dødsfald om året, reducerer danskernes middellevetid med 13 måneder og er skyld i cirka 60.000 ekstra somatiske indlæggelser årligt. Derfor er der fortsat brug for ny grundforskning inden for området såvel som monitorering af udviklingen.

Vores målsætning

  • Vi vil fokusere på den brede folkesundhedsvinkel og sammenhæng mellem fysisk aktivitet og helbred.
  •  Vi vil forske i hele spektret, fra decideret fysisk aktivitet, generel bevægelse, stillesiddende adfærd og til inaktivitet.
  • Vi vil med udgangspunkt i instituttets epidemiologiske tradition, registerdata, KRAM-data og vores store befolkningsundersøgelser udvikle og gennemføre interventionsstudier.

Forskning i fysisk aktivitet

Læs mere om SIFs forskning i fysisk aktivitet

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023