Skip to main content

Danskerne bevæger sig for lidt og sidder for meget ned. Faktisk er 3 ud af 4 danskere stillesiddende eller kun lettere aktive i fritiden, og vores undersøgelser viser, at kontoransatte sidder ned ti timer om dagen.

Konsekvensen af denne fysiske inaktivitet er en lang række sygdomme, såsom hjertekarsygdomme, type-2 diabetes og visse cancersygdomme, ligesom det fører til cirka 6.000 ekstra dødsfald om året. Det svarer til 7-8 procent af alle dødsfald i Danmark.

Fysisk inaktivitet forkorter også vores middellevetid, sådan at vi i gennemsnit lever 1 år og 1 måned kortere.

På SIF forsker vi både i fysisk aktivitet, hverdagsbevægelse, stillesiddende adfærd og fysisk inaktivitet.

Vi monitorer befolkningens fysiske aktivitet og inaktivitet, og forsker i sammenhængen mellem helbred og fysisk inaktivitet og stillesiddende adfærd. Derudover udfører og udvikler vi interventioner med det mål at få børn, unge og voksne til at bevæge sig noget mere i hverdagen, i skolegården og på arbejdspladsen, ligesom vi har interventioner rettet mod voksne uden for arbejdsmarkedet.

Rapporter

Find her

Projekter

Klik her

Find en forsker

Fysisk aktivitet

Strategi

læs mere

Accelerometerbank

Klik her

Sidst opdateret: 07.05.2024