Skip to main content

Barndommen er en periode karakteriseret af store fysiske og mentale forandringer og udfordringer. Størstedelen af danske børn lever et sundt liv med god trivsel, men der er også et mindretal, som ikke trives. Det kan være både på det sociale, mentale og fysiske plan. En stigende del af de unge oplever ensomhed, mobning og ikke at føle sig gode nok, som de er. Yderligeres ser vi en tendens til, at meget få børn lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til kost og fysisk aktivitet, og at alt for mange børn er inaktive eller overvægtige allerede ved indskolingsalderen.

Der er altså plads til forbedringer for de børn, som udfordres af mentale problemer, eller som ikke lever et liv med en optimal kost og et sundt aktivitetsniveau. Barndommen er et ”window of opportunity”, hvor vi kan forebygge at eventuelle problemer og mistrivsel følger børnene ind i voksenlivet. Det er også en periode, hvor vi har mulighed for at påvirke børnene til at grundlægge sunde vaner.

Der er behov for fortsat monitorering, forskning i prædiktorer for trivsel og sundhedsadfærd, og der er behov for at udvikle evidensbaserede indsatser, som kan bedre den mentale trivsel og højne den generelle sundhed for børn.

Vores målsætning:

  • Vi vil forske i de sociale determinanter for helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt børn
  • Vi vil forske i, hvordan man kan begrænse den sociale ulighed i sundhed blandt børn
  • Vi vil forske i, hvordan vi fremmer mental sundhed hos børn
  • Vi vil forske i, hvordan vi forbedrer mental og fysisk sundhed for sårbare børn eller børn med en kronisk sygdom
  • Vi vil forske i at forebygge overvægt blandt børn, og vi vil udvikle indsatser til at forebygge overvægt blandt børn og unge
  • Vi vil monitorere helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt spædbørn, børn og unge i Danmark
Børnesundhed forskning

Læs mere om SIFs forskning af børnesundhed

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023