Skip to main content

Størstedelen af danske børn trives og lever et sundt liv. Men der er et mindretal – og ofte et ganske stort mindretal – som ikke trives, og som har helbredsmæssige udfordringer og en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd.

 

SIF monitorerer børns helbred, trivsel og sundhedsadfærd. Vi forsker i årsager til børns helbredsproblemer, mistrivsel og usunde vaner, samt i konsekvenserne af disse. Vi har fokus både på den brede danske børnebefolkning og særligt udsatte grupper af børn. De udsatte grupper omfatter børn med kronisk sygdom og handicap, børn med kronisk syge forældre eller søskende samt børn, som har mistet en forælder eller en søskende. 

 

Vi forsker i småbørns sundhed (Samarbejdet Databasen Børns Sundhed) og står for Skolebørnsundersøgelsen, som omfatter skolebørn på 5., 7. og 9. klassetrin.

 

Børnemonitoreringen og -forskningen på SIF dækker hele barndommen fra det første leveår, og til ungdomslivet påbegyndes. Den viden anvendes både på det nationale sundhedspolitiske niveau og lokalt i danske kommuner.

 

SIFs børneforskning suppleres af en stadigt voksende interventionsforskning målrettet børn. Denne omfatter udvikling, implementering og videnskabelig evaluering af konkrete indsatser, som efterfølgende direkte kan bidrage til det forebyggende arbejde i danske kommuner, på skoler og i organisationer.

Rapporter

Find her

Projekter

Find her

Find en forsker

Børnesundhed

Strategi

Læs mere

Sidst opdateret: 21.06.2024