Skip to main content

Temamøde om overvægt hos børn

Statens Institut for Folkesundhed og Region Hovedstaden inviterer til temamøde om overvægt hos børn

Tid & sted: Mandag den 27. marts kl. 13-16, Herlev Hospital, Det Store Auditorium, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Mere om dagen

Statens Institut for Folkesundhed har på baggrund af data fra Databasen Børns Sundhed udarbejdet en ny rapport om overvægt blandt børn i en række kommuner i Region Hovedstaden. I rapporten ses nærmere på, hvor mange børn der er overvægtige i første leveår og ved indskolings-undersøgelsen, og hvilke risikofaktorer der er for, at børnene er overvægtige. Vi præsenterer rapporten, og giver på baggrund af en ny afdækning overblik over de tilbud, der findes til overvægtige børn i regionen. Endeligt går vi mere i dybden med erfaringerne fra Nordsjællands Hospital om deres tilbud til overvægtige børn og samarbejdet med kommunerne herom. Afslutningsvis vil der være mulighed for at diskutere de tal og erfaringer, som vi har hørt om, og hvordan vi bliver bedre til at forebygge overvægt allerede tidligt i livet.

Program og tilmelding: www.conferencemanager.dk/TemamoedeOvervaegtBoern

Målgruppen for temamødet er politikere, ledere og medarbejdere indenfor børnesundhedsområdet fra kommunerne, almen praksis og Region Hovedstaden.

Alle er velkomne.

Sidst opdateret: 29.04.2019