Skip to main content

SIF har en mangeårig tradition for register- og databaseforskning, og vi har driftsansvaret for en række registre og databaser, som vi driver forskning på.

Vores aktiviteter omfatter også forskning baseret på kobling mellem andre registre og databaser på sundhedsområdet og andre sektorer - først og fremmest registre og databaser i Sundhedsstyrelsen og i Danmarks Statistik.

Udvalgte databaser og registre ved SIF:    

Sidst opdateret: 22.06.2024