Ulykkesregisteret

Ulykkesregisteret omfatter detaljerede registreringer på udvalgte skadestuer i perioden 1989-2009. Registreringen er foretaget af særligt oplærte lægesekretærer på disse skadestuer. Registeret opdateres ikke mere, men er tilgængeligt for forskning.

Registreringerne omfatter blandt andet skadetype, skademekanisme, sted for ulykken, aktivitet og involverede produkter samt en beskrivelse af ulykkeshændelsen.